Apie skelbimus

Asmeninių skelbimų įkainiai žurnale "Ekspres Nedelia"

1. Standartinis teksto skelbimas – 7,30 Eu (su PVM).
2. Išskirtas šriftu teksto skelbimas (dalis teksto) – 15,00 Eu (su PVM).

Skelbimų spausdinimo vieta reklaminiuose puslapiuose nereglamentuojama.

Redakcija pasilieka teisę nespausdinti skelbimų, kuriuose pateikta informacija prieštarauja LR įstatymams ir etinėms normoms.
Už reklaminių skelbimų turinį, informacijos patikimumą, reklamą skelbiančių veiksmus arba ūkinių subjektų veiksmus atsako pats reklamos teikėjas.

Kainos gali keistis.

Žodžių apskaičiavimo tvarka

Žodis – trijų ir daugiau ženklų junginys.

Vienas telefono numeris neįskaitomas;
Interneto puslapis ar Interneto adresas (pavyzdžiui, skelbimai@savaite.eu; www.savaite.lt) – 1 žodis;
Netaisyklingas žodžio sutrumpinimas taisomas į visą žodį arba, esant galimybei, žodis sutrumpinamas taisyklingai.

Adresas (pavyzdžiui, Vilnius, Laisvės pr. 60) – 1 žodis;
tik miestas (pavyzdžiui, Vilnius) – 1 žodis;
(pavyzdžiui, 2500 lt; 100 Hz; 72 cm; 0,7%) – 1 žodis;
(pavyzdžiui, 40–50 lt; 6–20 val.; 23–25.01) – 1 žodis.


DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ PRIĖMIMO ADMINISTRATORIUS TURI TEISĘ SUTRUMPINTI JŪSŲ SKELBIMĄ, JEIGU SKELBIMO ŽODŽIŲ SKAIČIUS VIRŠIJA 10.

Reklaminiai skelbimai į rubrikas "Pažintys", "Darbas užsienyje", "Sveikata", "Masažas" priimami tik reklaminiame žurnalo "Savaitė" skyriuje adresu: Vilnius, Laisvės pr. 60 (Spaudos rūmai, 9 aukštas).

Informacija telefonu (8-5) 230 50 11, skelbimai@savaite.eu

Skelbimo apmokėjimo ir jo spausdinimo terminai

Skelbimai, apmokėti iki penktadienio 13 val., bus išspausdinti kitame savaitraščio "Expres Nedelia" numeryje (trečiadienį).

Informacija nespausdinama, jeigu:

1. Jos turinį sudaro pornografijos reklama, propaganda ar platinimas, o taip pat seksualinių paslaugų, lytinių iškrypimų propaganda ir/arba reklama;
2. Jos turinį sudaro kenksmingų įpročių, narkotikų ar psichotropinių medžiagų propaganda ir/arba reklama.
3. Reklaminiuose skelbimuose draudžiama skleisti žmogaus garbę ir orumą žeminančią dezinformaciją ir informaciją, kurios turinį sudaro šmeižtas, įžeidinėjimai.
4. Reklama neturi vartotojo klaidinti ir jam kenkti.
5. Draudžiama slapta reklama.
6. Draudžiama tabako gaminių reklama.
7. Alkoholio kontrolės įstatymas apriboja alkoholinių gėrimų reklamą.
8. Masinės informacijos priemonės, išskyrus specialius leidinius ar laidas, negali reklamuoti gydymo vaistais ar pačių vaistų, jeigu jie parduodami vaistinėse tik su receptais. Kitų vaistų ar gydymo vaistais reklama turi būti lengvai atpažįstama ir perspėti apie galimą žalingą poveikį netinkamai juos vartojant.
9. Reklama neturi skleisti prieš žmogų ar žmonių grupę nukreiptos nenatūralių, nerealių, paranormalių reiškinių propagandos, išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija pateikiama kaip pramoga ar yra tyrinėjimo objektas. Reklama neturi sukurti įspūdžio, kad astrologai, chiromantai, ekstrasensai, bioenergetikai gali patarti dėl ateities, sveikatos, finansų ir pan.
10. Draudžiama reklama, žadanti 100 procentų išgijimą, blaivybę ir pan.
11. Lyginamoji ar klaidinanti reklama.

Redakcija:

– pasilieka teisę koreguoti skelbimų tekstą ir nustatyti skelbimų pasirodymo spaudoje eiliškumą;
– perspėja, kad atsakomybė už informaciją skelbimuose tenka jos teikėjams;
– atsiprašo už tekste pasitaikančias spaudos ir gramatines klaidas.

Jeigu jūsų skelbimas neišspausdintas:

– galbūt jūs nepalikote savo kontaktinio telefono arba adreso;
– jūsų skelbimas neatitinka skelbimų spausdinimo sąlygų;
– pavėlavote laiku sumokėti už skelbimą į einamąjį laikraščio numerį. Tokiu atveju jūsų skelbimas bus išspausdintas kitame numeryje.

Informacija telefonu (8-5) 230 50 11, skelbimai@savaite.eu

Apmokėjimas:

Apmokėti asmeninį skelbimą jūs galėsite bet kokiu patogiu jums būdu, sistema automatiškai jus nukreips į jūsų elektroninį banką.
Jūs taip pat galėsite apmokėti asmeninį skelbimą kiekvienoje prekybos centrų ,,Maxima" kasoje (yra papildomas mokestis) arba kioskuose ,,Lietuvos spauda" (yra papildomas mokestis).

Jeigu kils klausimų, kreipkitės į reklamos skyrių tel. (8-5) 230 50 11, skelbimai@savaite.eu


Личная панель

Архив газет

Июнь 2024 (3)
Май 2024 (5)
Апрель 2024 (4)
Март 2024 (4)
Февраль 2024 (4)
Январь 2024 (5)

"Экспресс-неделя" №25 (2024)

"Экспресс-неделя" №25 (2024)
"Экспресс-неделя" №25 (2024)

Новости Неделя.лт

R.K. Frimen export loading...